Ovaj studij je, više nego većina drugih doktorskih studija u području društvenih nauka, istraživački usmjeren na fenomen kreativnosti. Doktorandi se od prvih studijskih dana usmjeravaju na različite istraživačke aktivnosti čije rezultate će javno prezentirati. Od samog početka studija insistira se na razvoju naučnoistraživačkog pristupa odgojno-obrazovnoj zbilji, pa su tako istraživačke aktivnosti obavezne i čine važan dio ukupnih aktivnosti doktoranda. Na ovaj način Plan i program ovog doktorskog studija karakterizira povezanost nomotetičke i idiosinkrazijske koncepcije proučavanja i istraživanja, što je jedna od njegovih inovacijskih karakteristika. Studijem se također insistira na samom razvitku istraživačke karijere svakog pojedinog doktoranda. Dakako da će doktorski studij kroz istraživačku praksu postepeno afirmirati i razvijati ekspertizu u polju odgojnih nauka.

Doktorski studij omogućava istraživanje i proučavanje kreativnosti u širokom spektru odgojno-obrazovnog fenomena. To znači da je studij interdisciplinarnoga karaktera, da je Plan i program studija veoma fleksibilan i da pruža mogućnosti prilagođavanja svakom pojedinom studentu čiji će ishodi studiranja i istraživanja  biti definirani izabranim studijskim modulom i karakterom izrađene doktorske disertacije, što će biti navedeno u Dodatku diplomi, sa naznakom grane pedagogije u skladu s Frascatti klasifikacijom naučnih polja i oblasti. Na ovaj način omogućit će se jačanje svih područja unutar polja odgojnih znanosti.Plan i program ovog doktorskog studija je nastojanje da se dȃ doprinos raznolikosti doktorskih programa u našem okružju i u Evropi.

U okviru bosanskohercegovačkog obrazovnog prostora ne postoje ovako koncipirane doktorske studije bez obzira na to što postoje samo neke sličnosti sa dijelovima ovih studija. Zato možemo reći da doktorski studij iz pedagogije pod nazivom Teorije i istraživanja kreativnog odgoja i obrazovanja popunjava značajnu sadržajnu prazininu u visokoškolskom sistemu Bosne i Hercegovine. U izradi Plana i programa slijeđene su preporuke bolonjskog seminara “Doctoral Programmes for the European Knowledge Society”, Salzburg, 3–5. februar 2005. U ovom smislu on je uporediv sa drugim programima doktorskih studija.

Dosadašnji doktorski studiji temeljili su se na mentorskom vođenju i istraživačkom radu kandidata, a ovaj studij je zasnovan na kombinaciji različitih obrazovnih i istraživačkih aktivnosti koje će doktorandima omogućiti uvid u najnovije rezultate naučnih istraživanja u području kreativnog odgoja i obrazovanja.

Najzad, predložena koncepcija doktorskog studijskog programa dozvoljava različite vidove saradnje sa nizom institucija, unutar i izvan školskog sistema, s kojima se mogu realizirati različita istraživanja u području kreativnosti i kreativnog odgoja i obrazovanja.

 

TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA

Šest semestara, odnosno tri godine