1. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titulu  i stručno zvanje magistra iz odgovarajuće oblasti nauke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (pedagogija i srodnih polja iz područja društvenih/humanističkih nauka).
 2. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titulu i stručno zvanje magistra iz odgovarajuće oblasti na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini (pedagogije, pedagogije i psihologije, antropologije, iz područja primarnog obrazovanja, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, iz srodnih polja iz područja društvenih/humanističkih nauka: odgojne znanosti, psihologija, sociologija, informacijske i komunikacijske znanosti i edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, studije nastavničkih usmjerenja).
 3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titulu i stručno zvanje magistra iz odgovarajuće oblasti na drugoj visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu nakon provedenog postupka sticanja uslova za upis na doktorski studij u skladu sa uvjetima konkursa/natječaja (pedagogije, pedagogije i psihologije, antropologije, iz područja primarnog obrazovanja, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, iz srodnih polja iz područja društvenih/humanističkih nauka: odgojne znanosti, psihologija, sociologija, informacijske i komunikacijske znanosti i edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, studije nastavničkih usmjerenja).
 4. Kandidati koji su stekli naučni stepen magistra nauka po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju, kojima se priznaje 60 (E)CTS bodova (pedagogije, pedagogije i psihologije, antropologije, iz područja primarnog obrazovanja, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, iz srodnih polja iz područja društvenih/humanističkih nauka: odgojne znanosti, psihologija, sociologija, informacijske i komunikacijske znanosti i edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, studije nastavničkih usmjerenja).
 5. Masteri iz drugih oblasti, pod uslovom da zadovolje uslove i kriterije upisa.

 

Dodatni uslovi za upis su:

 • Prosjek ocjena ostvaren na dodiplomskom i diplomskom studiju – minimalno 8,00
 • Magistri nauka moraju imati minimalni prosjek ocjena sa osnovnog četverogodišnjeg studija 8,00
 • Poznavanje engleskog i drugog svjetskog jezika na razini B2
 • Osvojen potreban broj bodova iz selekcijskih postupaka.

 

Pod jednakim uvjetima prednost u rangiranju imat će kandidati s obzirom na:

 • Objavljene znanstvene ili stručne radove iz polja pedagogije ili drugih obrazovnih područja
 • Radno iskustvo na naučno-istraživačkom projektu iz polja pedagogije ili drugih obrazovnih područja uz potvrdu voditelja projekta.

 

Kandidati prilikom prijave na konkurs moraju naznačiti za koji se izborni modul opredjeljuju:

 1. Kreativni odgoj i obrazovanje u učećem društvu
 2. Kreativni odgoj, kultura i kič
 3. Aksiologijske osnove kreativnog odgoja
 4. Razvijanje i podsticanje kreativnog ponašanja učenika

Kandidati strani državljani prijavljuju se na konkurs pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine, uz uslov da dostave rješenje o nostrifikaciji.