Sylvie Fortin

U okviru istraživačkog boravka koji se realizira u Sarajevu, a koji se bavi istraživanjem savremenih poimanja vrijednosti vezanih uz pojam gostoprimstva, kanadska kustosica i kritičarka koja živi i radi u Parizu i New Yorku, Sylive Fortin, posjetila je i Centar za historijska istraživanja (CeHIS) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Kako se obim njenih istraživanja odnosi i na pitanja društveno-političkih odnosa unutar Jugoslavije kao članice Pokreta nesvrstanih, Fortin je s voditeljem Centra doc. dr. Amirom Duranovićem razgovarala i o dometima bosanskohercegovačke historiografije u kontekstu razumijevanja bivše Jugoslavije kao članice Pokreta nesvrstanih.

Posjeta je iskorištena i za prezentaciju osnovnih informacija o Centru za historijska istraživanja, njegovoj misiji i ciljevima, te mogućnostima za saradnju.

Centar za historijska istraživanja