Promocija časopisa Acta Illyrica u organizaciji

Centra za historijska istraživanja (CeHIS)

Centar za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta u Sarajevu bit će domaćin promocije časopisa ACTA ILLYRICA, godišnjaka Udruženja Bathinus, posvećenog prof. dr. Esadu Pašaliću. Promocija će biti održana u srijedu, 6. marta 2019. godine na Filozofskom fakultetu, Mali amfiteatar (30), s početkom u 11 sati.

O časopisu će govoriti prof. dr. Enver Imamović, profesor emeritus, prof. dr. Adnan Kaljanac, doc. dr. Amra Šačić Beća, glavna i odgovorna urednica, doc. dr. Amir Duranović, voditelj Centra za historijska istraživanja, dr. Edin Veletovac. Moderator promocije bit će asistent Minela Radušić, MA.

Esad Pašalić (1915-1967) studirao je klasičnu filologiju, arheologiju i historiju starog vijeka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gdje je 1938. diplomirao, a 1957. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom Antička naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini. Osnovno područje njegova naučnoistraživačkog rada odnosi se na antičke komunikacije, antička naselja, rudarstvo i druge vidove antičke privrede u Bosni i Hercegovini. Obavio je brojna terenska rekognisciranja i iskopavanja i napisao čitav niz priloga koji se odnose na ova pitanja. Bio je predsjednik Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnih radnika u Sarajevu, predsjednik Saveza istorijskih društava i Arheološkog društva, narodni poslanik i dr. Dobitnik je 27-julske nagrade i član niza naučnih organizacija. Od 1952. do kraja života radio na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, najprije kao docent, a zatim kao vanredni i redovni profesor. U dva navrata obavljao dužnost dekana Filozofskog fakulteta.

Centar za historijska istraživanja